Egzaminy czeladnicze 2020

Aktualności

  • Dodano: 2020-06-20

Egzaminy czeladnicze 2020


Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż Pracodawcom zostały wysłane dokumenty niezbędne do złożenia wniosków do egzaminu czeladniczego. Uczniowie przystępujący w tym roku do w/w egzaminu muszą dostarczyć do Pracodawcy świadectwo ukończenia Szkoły Branżowej oraz zdjęcie. Niezbędny jest także podpis na formularzu zgłoszeniowym- który będzie posiadał pracodawca.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące egzaminu czeladniczego m.in. tj. :

  • przebieg egzaminu
  • warunki dopuszczenia do egzaminu
  • wymagane dokumenty do egzaminu
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu
  • standardy wymagań na egzaminie
  • pytania egzaminacyjne
  • część pisemna egzaminu - wersja demonstracyjna

umieszczone są na stronie: Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

 


Najnowsze informacje

Zawieszone egzaminy! Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Decyzją Dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w związku z zaistniałą i zaostrzającą się...

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zajęć praktycznych młodocianych pracowników

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi...

Czytaj więcej

Biuro Cechu R.R. Śrem -godziny pracy

Informujemy: Biuro Cechu czynne od 07.00-14.00 do odwołania. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia w związku z...

Czytaj więcej

Wpis dokumentów do CEiDG

Od 1 października 2020 r. zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

Czytaj więcej

Refundacja do 25-09-2020

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż zbliża się termin rozliczenia refundacji wynagrodzeń pracowników...

Czytaj więcej