Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników

Aktualności

  • Dodano: 2019-08-25

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników


Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2019 roku. Podwyżki mają otrzymać osoby odbywające przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Podwyżka ma wynosić 1 proc., a wynagrodzenie tak jak do tej pory ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tak, aby wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5 %. (obecnie 4%);

2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 6 %. (obecnie 5%);

3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7 %. (obecnie 6%).

Przyuczenie do zawodu pozostaje na aktualnym poziomie tj. 4%

 

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników zostaną zrefundowane pracodawcom z Funduszu Pracy po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku do Wojewódzkiej Komendy OHP. 


Najnowsze informacje

Wsparcie dla przedsiębiorców

W dniu 5 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu Tarcza Finansowa 2.0 dla...

Czytaj więcej

Od 30 listopada wznowienie zajęć praktycznych

W dniu 30-11-2020 r. wejdzie w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24-11-2020 r. zmieniające...

Czytaj więcej

Przedłużenie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy do 29-11-2020 r.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku...

Czytaj więcej

Uwaga Przedsiębiorco nie przegap terminu! Subwencję PFR będziesz musiał zwrócić w całości!

Ważnym obowiązkiem beneficjenta Programu jest dostarczenie do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że...

Czytaj więcej