Refundacja do 26-09-2022

Aktualności

  • Dodano: 2022-09-14

Refundacja do 26-09-2022


Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż zbliża się termin rozliczenia refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych za okres 06-07-08 2022(standardowo) Termin składania wniosków o wypłatę refundacji–26-06-2022

Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o w miarę możliwości jak najszybsze dostarczenie dokumentów, proszę nie czekać do ostatniego dnia.

POTRZEBNE DOKUMENTY: DRA; RCA; Listy Płac; Dowody opłaty składek ZUSProsimy o przynoszenie dokumentów do Biura Cechu a nie wysyłanie ich elektronicznie - drogą mailową.

PRZYPOMINAMY !!! W związku z wejściem w  życie RODO - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, iż dokumenty tj. – RCA RSA i listy płac składane przez pracodawców do refundacji powinny zawierać tylko dane dotyczące pracowników młodocianych dla każdego osobno poszczególny dokument!! Wobec powyższego prosimy o przygotowywanie oddzielnych list płac oraz deklaracji ZUS RCA RSA w taki sposób aby każdy uczeń miał oddzielną listę płac i oddzielny raport ZUS RCA czy RSA . Drukujemy dokumenty jednostronnie !!! (ewentualnie 2 str. na jednej )

Przypominamy, iż wniosek o refundację  może być przyjęty wówczas, gdy pracodawca ma na bieżąco opłacone składki członkowskie !!! *dotyczy osób, które mają zaległości w płatnościach z tyt. "składek Cechowych”


Najnowsze informacje

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 09 10 11 2022

Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Czytaj więcej

LOGOWANIE DO SYSTEMU WYNIKÓW EGZAMINÓW CZELADNICZYCH, MISTRZOWSKICH I SPRAWDZAJĄCYCH

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż wyniki egzaminów czeladniczych można sprawdzić na stronie...

Czytaj więcej

Czas zawodowców BIS - szkolenia

Szkolenia dla pracowników Cechów w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Czytaj więcej

Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych rok szkolny 2022/2023 w naszych...

Czytaj więcej