Wnioski o wypłatę refundacji wynagrodzeń proacowników młodocianych

Aktualności

  • Dodano: 2020-03-24

Wnioski o wypłatę refundacji wynagrodzeń proacowników młodocianych


Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż od 30.03 do 15.04.br będzie można składać wnioski o wypłatę refundacji za okres XII 2019 I-II 2020 r.(standardowo) Proszę o dotrzymanie w/w terminu !

Przypominamy, iż wniosek o refundację może być przyjęty wówczas, gdy pracodawca ma na bieżąco opłacone składki członkowskie !!! *dotyczy osób, które mają zaległości w płatnościach z tyt. "składek Cechowych".
 
Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (koronawirusa), w celu zminimalizowania ryzyka zachorowań, klienci będą przyjmowani w godzinach: 7.00–13.00 do odwołania.
Każdy klient załatwiający sprawę w biurze musi na wejściu odkazić sobie ręce płynem dezynfekującym, który będzie dostępny w budynku.
Dziękujemy!!!

Do refundacji potrzebne dokumenty: DRA , RCA Listy Płac dowody opłaty składek ZUS (Prosimy o przynoszenie dokumentów do Biura Cechu a nie wysyłanie ich elektronicznie drogą mailową)
W związku z wejściem w  życie RODO - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informujemy, iż dokumenty tj.
– RCA RSA i listy płac składane przez pracodawców do refundacji powinny zawierać tylko dane dotyczące pracowników młodocianych dla każdego osobno poszczególny dokument!!!
Wobec powyższego prosimy o przygotowywanie oddzielnych list płac oraz deklaracji ZUS RCA RSA w taki sposób aby każdy uczeń miał oddzielną listę płac i oddzielny raport ZUS RCA czy RSA .
Drukujemy dokumenty jednostronnie !!! (ewentualnie 2 str. na jednej )

 

 


Najnowsze informacje

Zawieszone egzaminy! Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Decyzją Dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w związku z zaistniałą i zaostrzającą się...

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zajęć praktycznych młodocianych pracowników

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi...

Czytaj więcej

Biuro Cechu R.R. Śrem -godziny pracy

Informujemy: Biuro Cechu czynne od 07.00-14.00 do odwołania. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia w związku z...

Czytaj więcej

Wpis dokumentów do CEiDG

Od 1 października 2020 r. zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

Czytaj więcej

Refundacja do 25-09-2020

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż zbliża się termin rozliczenia refundacji wynagrodzeń pracowników...

Czytaj więcej