FUNDUSZ POŻYCZKOWY JEREMIE2

FUNDUSZ POŻYCZKOWY JEREMIE2

Pożyczki JEREMIE2 udzielane są na podstawie Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy Konsorcjum w składzie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości i Cech Rzemiosł Różnych reprezentowane przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości,  a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Parametry pożyczki

 • Mała Pożyczka Inwestycyjna do 476.190,47 zł z okresem spłaty do 84 miesięcy,
 • do 6 miesięcy karencja w spłacie kapitału,
 • oprocentowanie od 1,35% w skali roku, stałe w całym okres spłaty,
 • finansowanie do 100% wartości inwestycji – brak wymaganego wkładu własnego,
 • finansowanie wartości brutto, a odzyskany podatek VAT można wykorzystać na dalszy rozwój firmy,
 • max 50% pożyczki może zostać przeznaczone na cele obrotowe jeśli taka potrzeba wynika z realizowanej inwestycji,
 • dostępne również dla start-upów, od pierwszego dnia działalności,
 • możliwość finansowania inwestycji w obcym środku trwałym np. remont wynajmowanego lokalu,
 • uproszczona i szybsza procedura,
 • możliwość finansowania zakupu samochodów,
 • bez dodatkowych opłat i prowizji.

 

Więcej informacji na stronie www.unia.srem.com.pl