Kontakt

Kontakt

 

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie

 

ul. Kolejowa 10

63-100 Śrem

 

Tel./fax 61 283 59 53 mobile.: 793-818-735

adres e- mail: biuro@srem.icech.pl 

 

PKO Bank Polski: 04 1020 4160 0000 2602 0052 1724