Rzemieślnicza aktywacja biura pracy

Rzemieślnicza aktywacja biura pracy

Trudności i problemy gospodarcze kraju przekładają się także na polskie rzemiosło. Władze cechowe energicznie zabiegają o jego rozwój. Cech Rzemiosł Różnych wspólnie z władzami lokalnymi i Śremskim Ośrodkiem Wspierania Małej Przedsiębiorczości jako jedyna organizacja cechowa w Polsce podjął się pilotażu programu TOR#10.

Jest to oferta skierowana dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i pragnących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Fundusze na ten cel pochodzą z Banku Światowego Amerykańskiego. Pierwsza transza w wysokości 100.000 USD trafiła do kasy cechu w 1996 roku. Do tej pory udzielono 318 pożyczek, Udało się również po negocjacjach uzyskać zgodę na dofinansowanie już istniejących zakładów. Jest to niewątpliwie sukces Dyrektora Funduszu Rozwoju Małej Przedsiębiorczości TOR#10 Antoniego Odzimka pełniącego funkcję wiceprezesa Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie a do 2007 roku będącego Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie.