Kierownicy biura

Kierownicy biura

KIEROWNICTWO BIURA

W OKRSIE OD POWSTANIA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH ŚREMIE

 

KIEROWNIK BIURA        

 W LATACH

Rusiak Stanisław

1956  – 1959

Świderski Marian

1959  – 1960

Danielewicz Bogusław

1960  – 1968

Adamski Rafał

1968  – 1990

Kaleta Henryk

1990  – 2007

Kramm-Ciechomska Magdalena 

2007 – nadal