Wynagrodzenia i wskaźniki

Wynagrodzenia i wskaźniki

Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie: 

wrzesień - listopad 2020

ROK NAUKI

%

BRUTTO

NETTO

I

5 %

251,22

216,78

II

6 %

301,47

 260,14

III

7 %

351,71

303,48

Przyuczenie

4 %

200,98

173,43

Podstawa : 5.024,48

Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie: 

czerwiec - sierpień 2020

ROK NAUKI

%

BRUTTO

NETTO

I

5 %

266,57 zł

230,02 zł

II

6 %

319,89 zł

 276,03 zł

III

7 %

373,20 zł

322,04 zł

Przyuczenie

4 %

213,26 zł

184,03 zł

Podstawa : 5.331,47 zł

ROK 2020

 

3.136,20 - podstawa naliczania składek na ZUS za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące przez cały 2020 r.

 

4.026,01  podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące za okres I - XII 2020 r.

 

2600,00 zł -Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2020 r.

Miesięczne koszty uzyskania przychodów dla pracowników wynoszą 250,00 zł, a dla dojeżdżających – 300,00 zł.
Kwota zmniejszająca podatek wynosi: 43,76 zł (gdy podstawa opodatkowania przekroczy 13.000zł., ale nie przekroczy 85.528 zł)

 

780,00 zł - Podstawa naliczania składek na ZUS za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia