Wynagrodzenia i wskaźniki

Wynagrodzenia i wskaźniki

Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie:

marzec, kwiecień, maj 2023

ROK NAUKI

%

BRUTTO

NETTO

I

5 %

336,67

290,51 zł

II

6 %

404,01

348,62

III

7 %

471,34

406,72

Przyuczenie

4 %

269,34

232,41

Podstawa : 6.733,49

Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie:

grudzień 2022 styczeń, luty 2023

ROK NAUKI

%

BRUTTO

NETTO

I

5 %

324,03

279,60

II

6 %

388,84

335,53

III

7 %

453,65

391,46

Przyuczenie

4 %

259,23

223,69

Podstawa : 6.480,67

ROK 2022

3553,20 - podstawa naliczania składek na ZUS za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące przez cały 2022 r.

3010 zł -Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2022 r.

Miesięczne koszty uzyskania przychodów dla pracowników wynoszą 250,00 zł, a dla dojeżdżających – 300,00 zł.
Kwota zmniejszająca podatek wynosi: 43,76 zł (gdy podstawa opodatkowania przekroczy 13.000zł., ale nie przekroczy 85.528 zł)

903,00 - Podstawa naliczania składek na ZUS za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia