Wynagrodzenia i wskaźniki

Wynagrodzenia i wskaźniki

Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie:

czerwiec lipiec sierpień 2022

ROK NAUKI

%

BRUTTO

NETTO

I

5 %

311,76

269,01

II

6 %

374,11

322,82

III

7 %

436,47

376,63

Przyuczenie

4 %

249,41

215,22

Podstawa : 6.235,22 

Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie:

marzec, kwiecień, maj 2022

ROK NAUKI

%

BRUTTO

NETTO

I

5 %

299,75

258,65

II

6 %

359,71

310,39

III

7 %

419,66

362,13

Przyuczenie

4 %

239,80

206,92

Podstawa : 5.995,09

ROK 2022

3553,20 - podstawa naliczania składek na ZUS za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące przez cały 2022 r.

3010 zł -Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2022 r.

Miesięczne koszty uzyskania przychodów dla pracowników wynoszą 250,00 zł, a dla dojeżdżających – 300,00 zł.
Kwota zmniejszająca podatek wynosi: 43,76 zł (gdy podstawa opodatkowania przekroczy 13.000zł., ale nie przekroczy 85.528 zł)

903,00 - Podstawa naliczania składek na ZUS za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia