Wynagrodzenia i wskaźniki

Wynagrodzenia i wskaźniki

Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie:

 

Wyjaśnienie obliczeń na stronie: Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu