Struktura Cechu

Struktura Cechu

Organami Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie są:

  • Walne Zgromadzenie Członków,

  • Zarząd Cechu na czele którego stoi Starszy Cechu Stanisław Michałowicz ,

  • Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym jest Zdzisław Kaźmierczak,

  • Sąd Cechowy, którego przewodniczącym jest Łukasz Michałowicz.

 

W dniu 23 marca 2019 r. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w głosowaniu tajnym wybrano nowe Władze Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie.

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

 

Michałowicz Stanisław

Starszy Cechu

 

Czeterbok Kazimierz

    Podstarszy Cechu

 

Kuriata Ryszard

      Podstarszy Cechu

 

Mielcarek Dariusz

    Podstarszy Cechu

 

Polowczyk Wojciech

    Sekretarz Zarządu Cechu

 

Michałowicz Tomasz

Skarbnik Zarządu Cechu

 

Antoszkiewicz Wiesław

    Członek Zarządu

 

Błoszyk Antoni

    Członek Zarządu

 

Matuszewski Tadeusz

    Członek Zarządu

 

Walkowiak Robert

    Członek Zarządu

 

Zieliński Wojciech 

    Członek Zarządu

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

 

Kaźmierczak Zdzisław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Kołacki Tomasz

Z-ca Przewod. Komisji Rewizyjnej

 

Wojtysiak Adam

Członek Komisji Rewizyjnej

 

CZŁONKOWIE SĄDU CECHOWEGO:

 

Michałowicz Łukasz

Przewodniczący Sądu Cechowego

 

Wojtysiak Jacek

Z-ca Przewod. Sądu Cechowego

 

Kaczmarek Leon

Członek Sądu Cechowego

 

ADMINISTRACJA CECHU:

 

mgr Magdalena Kramm-Ciechomska

Kierownik Biura oraz Specjalista d/s przygotowania Zawodowego

 

Julita Słomińska

Księgowa Cechu oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości TOR#10