Struktura Cechu

Struktura Cechu

Organami Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie są:

  • Walne Zgromadzenie Członków,

  • Zarząd Cechu na czele którego stoi Starszy Cechu Stanisław Michałowicz ,

  • Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym jest Zdzisław Kaźmierczak,

  • Sąd Cechowy, którego przewodniczącym jest Łukasz Michałowicz.

W dniu 25 marca 2023 r. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w głosowaniu tajnym wybrano nowe Władze Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Michałowicz Stanisław

Starszy Cechu

Mielcarek Dariusz

    Podstarszy Cechu

Michałowicz Tomasz

      Podstarszy Cechu

Polowczyk Wojciech

    Sekretarz Zarządu Cechu

Walkowiak Robert

Skarbnik Zarządu Cechu

Kołacki Tomasz

    Członek Zarządu

Rozmiarek Karol

    Członek Zarządu

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

Kaźmierczak Zdzisław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mielcarek Rafał

Z-ca Przewod. Komisji Rewizyjnej

Jankowiak Janusz

Członek Komisji Rewizyjnej

CZŁONKOWIE SĄDU CECHOWEGO:

Michałowicz Łukasz

Przewodniczący Sądu Cechowego

Wojtysiak Maciej

Z-ca Przewod. Sądu Cechowego

Stachowiak Michał

Członek Sądu Cechowego

ADMINISTRACJA CECHU:

mgr Magdalena Kramm-Ciechomska

Kierownik Biura oraz Specjalista d/s przygotowania Zawodowego

 

Julita Słomińska

Księgowa Cechu oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości TOR#10