Zarządy Cechu

Zarządy Cechu

01.07.1953 – 19.12.1956

Stefan Raszewski Starszy Cechu Kominiarz
Roman Sipiński Podstarszy Cechu Tapicer
Kazimierz Fórmanek  Sekretarz Cholewkarz
Stefan Jurczyński Sekretarz Szklarz
Antoni Nowak Członek Zarządu Krawiec 
Walenty Nowak  Członek Zarządu Stolarz

9.12.1956 – 14.12.1958
Jan Mikołajczak Starszy Cechu Szewc
Roman Sipiński Podstarszy Cechu Tapicer
Stefan Jurczyński Sekretarz Szklarz
Walenty Nowak  Członek Zarządu Stolarz

14.12.1958 – 1.04.1962
Jan Mikołajczak Starszy Cechu Szewc
Roman Sipiński Podstarszy Cechu Tapicer
Kazimierz Fórmanek  Sekretarz Cholewkarz
Walenty Nowak  Skarbnik Stolarz

14.12.1958 – 1.04.1962
Jan Mikołajczak Starszy Cechu Szewc
Roman Sipiński Podstarszy Cechu Tapicer
Kazimierz Fórmanek  Sekretarz Cholewkarz
Walenty Nowak  Skarbnik Stolarz

1.04.1962 – 25.04.1965
Jan Mikołajczak Starszy Cechu Szewc
Antoni Nowak  Podstarszy Cechu Krawiec
Stefan Jurczyński Sekretarz Szklarz
Walenty Nowak  Skarbnik Stolarz

25.04.1965 – 20.10.1968
Jan Mikołajczak Starszy Cechu Szewc
Melchior Urbaniak  Podstarszy Cechu Mechanik Samochodowy
Longina Rzepka Sekretarz Fryzjer
Walenty Nowak  Skarbnik Stolarz

20.10.1968 – 26.05.1971
Jan Mikołajczak Starszy Cechu Szewc
Kazimierz Adamski Podstarszy Cechu Blacharz Budowlany 
Franciszek Jezierski Sekretarz Cieśla
Walenty Nowak  Skarbnik Stolarz

26.05.1971 – 24.06.1973
Jan Mikołajczak Starszy Cechu Szewc
Kazimierz Adamski Podstarszy Cechu Blacharz Budowlany 
Franciszek Jezierski Sekretarz Cieśla
Walenty Nowak  Skarbnik Stolarz

24.06.1973 – 13.06.1977
Jan Mikołajczak Starszy Cechu Szewc
Kazimierz Adamski Podstarszy Cechu Blacharz Budowlany 
Józef Urbaniak  Podstarszy Cechu Mechanik Samochodowy
Franciszek Jezierski Sekretarz Cieśla
Walenty Nowak  Skarbnik Stolarz

13.06.1977 – 9.07.1981
Jan Mikołajczak Starszy Cechu Szewc
Marian Śniedziewski Podstarszy Cechu Ślusarz
Józef Urbaniak  Podstarszy Cechu Mechanik Samochodowy
Walenty Kostrzewski Sekretarz Brukarz
Leon Szelerski Skarbnik Ślusarz

9.07.1981– 29.06.1984
Marian Śniedziewski Starszy Cechu Ślusarz
Antoni Odzimek  Podstarszy Cechu Ślusarz
Ludwik Wojna  Podstarszy Cechu Ślusarz – Kowal
Józef Urbaniak Podstarszy Cechu Mechanik Samochodowy
Marian Worsztynowicz Sekretarz Betoniarz
Leon Szelerski Skarbnik Ślusarz

29.06.1984 – 29.06.1987
Marian Śniedziewski Starszy Cechu Ślusarz
Antoni Odzimek Podstarszy Cechu Ślusarz
Ludwik Wojna Podstarszy Cechu Ślusarz – Kowal
Tadeusz Urbaniak Podstarszy Cechu Mechanik Samochodowy
Marian Worsztynowicz Sekretarz Zarządu Betoniarz
Leon Szelerski Skarbnik Zarządu Ślusarz

29.06.1987 – 29.06.1991
Marian Śniedziewski Starszy Cechu Ślusarz
Antoni Odzimek Podstarszy Cechu Ślusarz
Ludwik Wojna Podstarszy Cechu Ślusarz – Kowal
Tadeusz Urbaniak Podstarszy Cechu Mechanik Samochodowy
Marian Worsztynowicz Sekretarz Zarządu Betoniarz
Leon Szelerski Skarbnik Zarządu Ślusarz

29.06.1991 – 5.06.1995
Antoni Odzimek Starszy Cechu Ślusarz
Tadeusz Todek Podstarszy Cechu Ślusarz – Instalator
Kazimierz Mieloszyński Podstarszy Cechu Cukiernik
Władysław Nieborak Podstarszy Cechu Piekarz
Marian Worsztynowicz Sekretarz Zarządu Betoniarz
Stanisław Michałowicz Skarbnik Zarządu Instalator Elektryczny

W związku z rezygnacją z funkcji Podstarszego Cechu i odejściem z Zarządu Cechu Tadeusza Todka, Decyzją Zarządu Cechu w dniu 23.11.1991 roku powołano na jego miejsce Podstarszego Cechu Mariana Worsztynowicza, zachowującego jednocześnie pełnioną funkcję sekretarza zarządu cechu.


5.06.1995 – 20.03.1999
Antoni Odzimek Starszy Cechu Ślusarz
Kazimierz Mieloszyński Podstarszy Cechu Cukiernik
Janusz Ławniczak Podstarszy Cechu Instalator Sanitarny
Stanisław Michałowicz Podstarszy Cechu Instalator Elektryczny
Leszek Koprucki Sekretarz Zarządu Malarz – Tapeciarz
Eugeniusz Wojciechowski Skarbnik Zarządu Instalator Sanitarny I Co

20.03.1999 – 22.03.2003
Antoni Odzimek Starszy Cechu Ślusarz
Kazimierz Mieloszyński Podstarszy Cechu Cukiernik
Eugeniusz Wojciechowski Podstarszy Cechu Instalator Sanitarny I Co
Leszek Koprucki Podstarszy Cechu Malarz – Tapeciarz
Marek Krychowski Sekretarz Zarządu  Malarz – Tapeciarz
Stanisław Michałowicz Skarbnik Zarządu Instalator Elektryczny

22.03.2003 – 17.03.2007
Antoni Odzimek Starszy Cechu Ślusarz
Stanisław Michałowicz Podstarszy Cechu Intalator Elektryczny
Eugeniusz Wojciechowski Podstarszy Cechu Instalator Sanitarny I Co
Marek Krychowski Podstarszy Cechu Instalator Sanitarny I Co
Maria Cichocka  Sekretarz Zarządu Wulkanizator 
Ryszard Nowak  Skarbnik Zarządu  Cukiernik

17.03.2007 – 19.03.2011
Stanisław Michałowicz Starszy Cechu Elektryk
Marek Krychowski Podstarszy Cechu Instalator Sanitarny I Co
Ryszard Nowak Podstarszy Cechu Cukiernik
Adam Marek Podstarszy Cechu Stolarz, Tapicer
Stanisław Tomczak  Sekretarz Zarządu Drukarz 
Hieronim Szczepaniak  Skarbnik Zarządu  Mechanik Samochodowy

19.03.2011 – 21.03.2015
Stanisław Michałowicz Starszy Cechu Elektryk
Ryszard Nowak  Podstarszy Cechu Cukiernik
Adam Marek Podstarszy Cechu Stolarz, Tapicer
Tadeusz Matuszewski Podstarszy Cechu Stolarz
Stanisław Tomczak  Sekretarz Zarządu Drukarz 
Hieronim Szczepaniak  Skarbnik Zarządu  Mechanik Samochodowy

21.03.2015– 23.03.2019
Stanisław Michałowicz Starszy Cechu Elektryk
Adam Marek Podstarszy Cechu Stolarz, Tapicer
Kazimierz Czeterbok Podstarszy Cechu Murarz-Tynkarz
Tadeusz Matuszewski Podstarszy Cechu Stolarz
Ryszard Kuriata  Sekretarz Zarządu Instalator Sanitarny 
Hieronim Szczepaniak  Skarbnik Zarządu  Mechanik Samochodowy