Czas zawodowców BIS - szkolenia

Aktualności

 • Dodano: 2022-07-05

Czas zawodowców BIS - szkolenia


Szkolenia dla pracowników Cechów w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

W ramach podpisanego porozumienia między Cechem Rzemiosł Różnych w Śremie a Politechniką Poznańską i  Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu w ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) odbyło się szkolenie dla pracowników Cechu gdzie zaprezentowano materiały dydaktyczne na platformie e-learningowej system.zawodowcy.org oraz kursy w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach szkolenia zrealizowano następujące tematy:

Prezentacja struktury, tematów i wartości merytorycznej kursów:

 • Podstawowe informacje dotyczące system.zawodowcy.org zwłaszcza platformy e-learningowej;
 • Przedstawienie struktury i zasobów platformy;
 • Prezentacja materiałów merytorycznych dla zawodu stolarz;
 • Prezentacja materiałów merytorycznych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.     

Prezentacja aspektów technicznych dostępu do platformy i kursów dla cechów rzemiosła:

 • Zakładanie konta opiekuna / nauczyciela / przedstawiciela cechów;Dostęp do kluczy dostępu umożliwiających uczniom i uczennicom korzystanie z materiałów
 • dydaktycznych w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych;
 • Generowanie statystyk – monitorowanie postępu prac uczniów i uczennic.

Samodzielne zapoznanie się z kursami:

 • Funkcjonalności platformy wspomagających proces szkolenia uczniów:
 • ocenianie testów,
 • ocenianie zasobów aktywizujących w prezentacji,
 • checkbox w kursie,
 • raporty platformy,
 • bloki przedstawiające aktywność ucznia na platformie.

Omówienie zasad szkolenia uczniów z zakresu kursów w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

 • Omówienie wytycznych dotyczących szkolenia;
 • Charakterystyka procesu przeprowadzania szkoleń;
 • Zadania opiekunów uczniów/uczennic podczas przeprowadzania szkoleń;
 • Harmonogram realizacji szkoleń.

Już od września uczniowie kształcący się w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych w Cechach, które podpisały porozumienie o współpracy w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będą mogli skorzystać z materiałów w ramach „Szkolenia dla uczniów i uczennic z wykorzystania materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie, obejmujących zawody, których nauka odbywa się w rzemiośle”.

Zachęcamy do korzystania z materiałów, które umożliwiają lepsze przygotowanie do egzaminów czeladniczych w obu zawodach.

 

Więcej informacji na temat kursów e-learningowych można znaleźć na poniższej stronie: https://zawodowcy.org/kursy-dla-cechow-rzemiosl/

•    Ulotka stolarz

•    Ulotka mechanik pojazdów samochodowych

 


Najnowsze informacje

Załóż konto na PUE ZUS już teraz! nie czekaj !

​​​​​​​Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 12 2022 01,02 2023

Stawka za okres 12 2022 01,02 2023 - wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu.

Czytaj więcej

Zrealizowane kursy e-learningowe przez uczniów Cechu

W ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) uczennice i uczniowie kształcący się w...

Czytaj więcej

Zamrożenie cen prądu dla firm

Do 30 listopada 2022 r. mali i średni przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, spółki komunalne, gminy powinni złożyć...

Czytaj więcej

Refundacja do 26-09-2022

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż zbliża się termin rozliczenia refundacji wynagrodzeń pracowników...

Czytaj więcej