Czas zawodowców BIS - szkolenia

Aktualności

 • Dodano: 2022-07-05

Czas zawodowców BIS - szkolenia


Szkolenia dla pracowników Cechów w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

W ramach podpisanego porozumienia między Cechem Rzemiosł Różnych w Śremie a Politechniką Poznańską i  Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu w ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) odbyło się szkolenie dla pracowników Cechu gdzie zaprezentowano materiały dydaktyczne na platformie e-learningowej system.zawodowcy.org oraz kursy w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach szkolenia zrealizowano następujące tematy:

Prezentacja struktury, tematów i wartości merytorycznej kursów:

 • Podstawowe informacje dotyczące system.zawodowcy.org zwłaszcza platformy e-learningowej;
 • Przedstawienie struktury i zasobów platformy;
 • Prezentacja materiałów merytorycznych dla zawodu stolarz;
 • Prezentacja materiałów merytorycznych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.     

Prezentacja aspektów technicznych dostępu do platformy i kursów dla cechów rzemiosła:

 • Zakładanie konta opiekuna / nauczyciela / przedstawiciela cechów;Dostęp do kluczy dostępu umożliwiających uczniom i uczennicom korzystanie z materiałów
 • dydaktycznych w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych;
 • Generowanie statystyk – monitorowanie postępu prac uczniów i uczennic.

Samodzielne zapoznanie się z kursami:

 • Funkcjonalności platformy wspomagających proces szkolenia uczniów:
 • ocenianie testów,
 • ocenianie zasobów aktywizujących w prezentacji,
 • checkbox w kursie,
 • raporty platformy,
 • bloki przedstawiające aktywność ucznia na platformie.

Omówienie zasad szkolenia uczniów z zakresu kursów w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

 • Omówienie wytycznych dotyczących szkolenia;
 • Charakterystyka procesu przeprowadzania szkoleń;
 • Zadania opiekunów uczniów/uczennic podczas przeprowadzania szkoleń;
 • Harmonogram realizacji szkoleń.

Już od września uczniowie kształcący się w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych w Cechach, które podpisały porozumienie o współpracy w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będą mogli skorzystać z materiałów w ramach „Szkolenia dla uczniów i uczennic z wykorzystania materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie, obejmujących zawody, których nauka odbywa się w rzemiośle”.

Zachęcamy do korzystania z materiałów, które umożliwiają lepsze przygotowanie do egzaminów czeladniczych w obu zawodach.

 

Więcej informacji na temat kursów e-learningowych można znaleźć na poniższej stronie: https://zawodowcy.org/kursy-dla-cechow-rzemiosl/

•    Ulotka stolarz

•    Ulotka mechanik pojazdów samochodowych

 


Najnowsze informacje

Biuro Cechu czynne od 07.00 do 14.00

W związku z okresem urlopowym w dniach 01-07-2022 r. do 12-08-2022 r. Biuro Cechu Rzemiosł Różnych będzie czynne w...

Czytaj więcej

Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych rok szkolny 2022/2023 w naszych...

Czytaj więcej

Refundacja do 24-06-2022

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż zbliża się termin rozliczenia refundacji wynagrodzeń pracowników...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 06-07-08 2022

Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Czytaj więcej