Refundacja do 25-09-2020

Aktualności

  • Dodano: 2020-09-05

Refundacja do 25-09-2020


Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż zbliża się termin rozliczenia refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych za okres 06-07-08 2020 r.(standardowo) Termin składania wniosków o wypłatę refundacji – 25-09-2020

Jednocześnie zwracam się z ogromną prośbą o w miarę możliwości jak najszybsze dostarczenie dokumentów, proszę nie czekać do ostatniego dnia.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19 przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust w budynku Domu Rzemiosła.

POTRZEBNE DOKUMENTY: DRA , RCA Listy Płac; Dowody opłaty składek ZUS (Prosimy o przynoszenie dokumentów do Biura Cechu a nie wysyłanie ich elektronicznie drogą mailową)

Jednocześnie informujemy Biuro Cechu czynne od 07.00-14.00 do odwołania.

PRZYPOMINAMY !!!

W związku z wejściem w  życie RODO - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informujemy, iż dokumenty tj. – RCA RSA i listy płac składane przez pracodawców do refundacji powinny zawierać tylko dane dotyczące pracowników młodocianych dla każdego osobno poszczególny dokument!!

Wobec powyższego prosimy o przygotowywanie oddzielnych list płac oraz deklaracji ZUS RCA RSA w taki sposób aby każdy uczeń miał oddzielną listę płac i oddzielny raport ZUS RCA czy RSA .

Drukujemy dokumenty jednostronnie !!! (ewentualnie 2 str. na jednej )

Przypominamy, iż wniosek o refundację  może być przyjęty wówczas, gdy pracodawca ma na bieżąco opłacone składki członkowskie !!! *dotyczy osób, które mają zaległości w płatnościach z tyt. "składek Cechowych


Najnowsze informacje

Zawieszone egzaminy! Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Decyzją Dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w związku z zaistniałą i zaostrzającą się...

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zajęć praktycznych młodocianych pracowników

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi...

Czytaj więcej

Biuro Cechu R.R. Śrem -godziny pracy

Informujemy: Biuro Cechu czynne od 07.00-14.00 do odwołania. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia w związku z...

Czytaj więcej

Wpis dokumentów do CEiDG

Od 1 października 2020 r. zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

Czytaj więcej