Refundacja do 28-12-2022

Aktualności

  • Dodano: 2022-12-09

Refundacja do 28-12-2022


Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż zbliża się termin rozliczenia refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych za okres 09-10-11 2022 (standardowo) Termin składania wniosków o wypłatę refundacji– 28-12-2022

Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o w miarę możliwości jak najszybsze dostarczenie dokumentów, proszę nie czekać do ostatniego dnia.

POTRZEBNE DOKUMENTY: DRA; RCA; Listy Płac; Dowody opłaty składek ZUSProsimy o przynoszenie dokumentów do Biura Cechu a nie wysyłanie ich elektronicznie - drogą mailową.

PRZYPOMINAMY !!! W związku z wejściem w  życie RODO - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, iż dokumenty tj. – RCA RSA i listy płac składane przez pracodawców do refundacji powinny zawierać tylko dane dotyczące pracowników młodocianych dla każdego osobno poszczególny dokument!! Wobec powyższego prosimy o przygotowywanie oddzielnych list płac oraz deklaracji ZUS RCA RSA w taki sposób aby każdy uczeń miał oddzielną listę płac i oddzielny raport ZUS RCA czy RSA . Drukujemy dokumenty jednostronnie !!! (ewentualnie 2 str. na jednej )

Przypominamy, iż wniosek o refundację  może być przyjęty wówczas, gdy pracodawca ma na bieżąco opłacone składki członkowskie !!! *dotyczy osób, które mają zaległości w płatnościach z tyt. "składek Cechowych”


Najnowsze informacje

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 03-04-05 2024

Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Czytaj więcej

Uwaga Uczniowie wyniki!!! Od 31.08. można pobrać wynik z egzaminu

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż wyniki egzaminów czeladniczych można sprawdzić na stronie...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych wzrosną!

Od 1 września 2023 r. zmienią się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych. Ile wyniosą?

Czytaj więcej

Waloryzacja dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik...

Czytaj więcej

Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych rok szkolny 2023/2024 w naszych...

Czytaj więcej