Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani

Aktualności

  • Dodano: 2023-02-03

Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani


Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych rok szkolny 2023/2024 w naszych zrzeszonych zakładach pracy w muszą dostarczyć następujące dokumenty

  1. Formularz zgłoszeniowy do spisania umowy (druk do pobrania niżej)
  2. kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. odpis skrócony aktu urodzenia (nie musi być aktualny)
  4. badania lekarskie wystawione na zakład pracy po ówczesnym skierowaniu przez pracodawcę badanie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu (wzór skierowania poniżej)
  5. opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w przypadku młodocianych którzy rocznikowo nie ukończyli 15 roku życia

Prosimy o dostarczenie dokumentów do 21-07-2023 r.

 


Najnowsze informacje

Kursy e-learningowe umożliwiające doskonalenie umiejętności oraz lepsze przygotowanie do egzaminu czeladniczego.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu z wielką radością informuje, iż na platformie edukacyjnej...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 03 04 05 2023

Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Czytaj więcej

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż w dniu 03-03-2023 odbędzie się Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców...

Czytaj więcej

Refundacja do 28-12-2022

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż zbliża się termin rozliczenia refundacji wynagrodzeń pracowników...

Czytaj więcej