Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani

Aktualności

  • Dodano: 2022-06-09

Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani


Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych rok szkolny 2022/2023 w naszych zrzeszonych zakładach pracy w muszą dostarczyć następujące dokumenty

  1. Formularz zgłoszeniowy do spisania umowy (druk do pobrania niżej)
  2. kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. odpis skrócony aktu urodzenia (nie musi być aktualny)
  4. badania lekarskie wystawione na zakład pracy po ówczesnym skierowaniu przez pracodawcę badanie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu (wzór skierowania poniżej)
  5. opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w przypadku młodocianych którzy nie ukończyli 15 roku życia czyli rocznik 2008

Prosimy o dostarczenie dokumentów do 29-07-2022 r.

 


Najnowsze informacje

Biuro Cechu czynne od 07.00 do 14.00

W związku z okresem urlopowym w dniach 01-07-2022 r. do 12-08-2022 r. Biuro Cechu Rzemiosł Różnych będzie czynne w...

Czytaj więcej

Czas zawodowców BIS - szkolenia

Szkolenia dla pracowników Cechów w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Czytaj więcej

Refundacja do 24-06-2022

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuje, iż zbliża się termin rozliczenia refundacji wynagrodzeń pracowników...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 06-07-08 2022

Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Czytaj więcej