Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani

Aktualności

  • Dodano: 2024-05-14

Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani


Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych w naszych zrzeszonych zakładach pracy w muszą dostarczyć następujące dokumenty

  1. Formularz zgłoszeniowy do spisania umowy (druk do pobrania niżej)
  2. kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. odpis skrócony aktu urodzenia (nie musi być aktualny)
  4. badania lekarskie wystawione na zakład pracy po ówczesnym skierowaniu przez pracodawcę badanie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu (wzór skierowania poniżej)
  5. opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w przypadku młodocianych którzy rocznikowo nie ukończyli 15 roku życia

Prosimy o dostarczenie dokumentów po procesie rekrutacyjnym w szkole branżowej ( po ok. 18.07.2024 ) 

 


Najnowsze informacje

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 06, 07, 08 2024

Stawka za okres 06,07,08 2024 - wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu.

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 03-04-05 2024

Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Czytaj więcej

Uwaga Uczniowie wyniki!!! Od 31.08. można pobrać wynik z egzaminu

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż wyniki egzaminów czeladniczych można sprawdzić na stronie...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych wzrosną!

Od 1 września 2023 r. zmienią się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych. Ile wyniosą?

Czytaj więcej