Waloryzacja dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Aktualności

  • Dodano: 2023-07-12

Waloryzacja dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych


Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Aktualne wysokości kwot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) 

do 9 716,14 zł

W przypadku nauki zawodu  prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 12 023,44 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

305,39 zł

Podwyższone dofinansowanie dotyczy następujących zawodów rzemieślniczych, w których podpisano umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2020/2021:
  • elektromechanik, symbol zawodu 741201,
  • elektronik, symbol zawodu 742117,
  • elektryk, symbol zawodu 741103,
  • mechanik-monter maszyn i urządzeń, symbol zawodu 723310,
  • murarz-tynkarz, symbol zawodu 711204,
  • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, symbol zawodu 814209,
  • operator obrabiarek skrawających, symbol zawodu 722307,
  • ślusarz, symbol zawodu 72220.

 


Najnowsze informacje

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 06, 07, 08 2024

Stawka za okres 06,07,08 2024 - wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu.

Czytaj więcej

Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych w naszych zrzeszonych...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 03-04-05 2024

Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Czytaj więcej

Uwaga Uczniowie wyniki!!! Od 31.08. można pobrać wynik z egzaminu

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż wyniki egzaminów czeladniczych można sprawdzić na stronie...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych wzrosną!

Od 1 września 2023 r. zmienią się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych. Ile wyniosą?

Czytaj więcej