Od 30 listopada wznowienie zajęć praktycznych

Aktualności

  • Dodano: 2020-11-25

Od 30 listopada wznowienie zajęć praktycznych


W dniu 30-11-2020 r. wejdzie w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24-11-2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie tej zmiany od dnia 30-11-2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami będą kontynuowali naukę zawodu u pracodawców zakresie zajęć praktycznych, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Przypominamy, że zajęcia praktyczne pracowników młodocianych w zakładach pracy mogą się jedynie odbywać w dni, które wynikają ze szkolnego planu nauczania. W pozostałe dni pracownicy młodociani, uczniowie branżowej szkoły I stopnia realizują nauczanie zdalne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W załączeniu tekst rozporządzenia oraz uzasadnienie do wprowadzonej zmiany. Wszystkie zmiany wchodzące w życie z dniem 30.11.2020r. , a będące w kompetencji Ministra Edukacji można znaleźć pod linkiem: Ministerstwo Edukacji Narodowej


Najnowsze informacje

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 06, 07, 08 2024

Stawka za okres 06,07,08 2024 - wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu.

Czytaj więcej

Rekrutacja - Podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania do zawodu- pracownicy młodociani

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż kandydaci na pracowników młodocianych w naszych zrzeszonych...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych 03-04-05 2024

Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Czytaj więcej

Uwaga Uczniowie wyniki!!! Od 31.08. można pobrać wynik z egzaminu

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie informuję, iż wyniki egzaminów czeladniczych można sprawdzić na stronie...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie pracowników młodocianych wzrosną!

Od 1 września 2023 r. zmienią się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych. Ile wyniosą?

Czytaj więcej